^ Powrót na górę

 

 

Nagroda dla przewodniczącej PTSR w Sieradzu

Rozmiar tekstu:

gala
Maria Kulenty, przewodnicząca sieradzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, została laureatką wojewódzkiego etapu konkursu „Lady D.”. Nominację otrzymała podczas gali w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

Do konkursu „Ledy D.” Marię Kulenty nominowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Przewodnicząca oddziału PTSR od lat działa na rzecz chorych na stwardnienie, organizując im zajęcia rehabilitacyjne, wyjazdy i szereg przedsięwzięć integracyjnych. – Chodzi o to, by choroba, która dla wielu jest wyrokiem, nie przysłoniła nam całego świata. Bardzo ważne jest, by chorzy nie siedzieli w domach, nie zamykali się w czterech ścianach i w sobie. Powinni uczestniczyć w życiu społecznym, Dlatego organizujemy im spotkania z dietetykami, lekarzami oraz spotkania wewnętrzne, na których słuchamy naszych chorych. Ponadto realizujemy szereg projektów, dzięki którym 70 chorych ma zapewnioną rehabilitację domową i pomoc psychologa – mówi Maria Kulenty, która w „Lady D” zajęła 3. miejsce w kategorii: życie społeczne. Laureatki wybierane są w 5 kategoriach: dobry start, kultura i sztuka, sport, życie społeczne oraz życie zawodowe.

Konkurs „Lady D.” przeznaczony jest dla kobiet niepełnosprawnych, które wnoszą wkład w różne dziedziny życia i przyczyniają się do zmiany postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

Nominacje wojewódzkie zostały wręczone podczas gali w Teatrze Muzycznym w Łodzi, na której pojawiły się wszystkie nominowane osoby, a także szefowie jednostek pomocy społecznej i przedstawiciele organów prowadzących – z powiatu sieradzkiego byli to: starosta sieradzki Dariusz Olejnik, wicestarosta Mariusz Bądzior, skarbnik powiatu Iwona Piekarczyk i dyrektor PCPR w Sieradzu Krystyna Marcińczak. Galę zakończył koncert zespołu Varius Manx.

Galeria: Wojewódzka Gala Konkursu „Lady D.”

T.O.