^ Powrót na górę

 

 

Powstał SIP gminy Wróblew

Rozmiar tekstu:

wroblew
Gmina Wróblew ma własny System Informacji Przestrzennej, zawierający dane o lokalizacji obiektów, działek i naniesień w podziale na sołectwa. Działa od dzisiaj.

SIP jest platformą internetową, umożliwiającą wyświetlanie wybranych przez użytkownika informacji dotyczących terenu gminy. System umożliwia m.in. wyszukiwanie przeznaczeń terenów oraz ustaleń dokumentów planistycznych (takich jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego), możliwość wyszukiwania adresów posesji na terenie gminy, możliwość wyszukiwania działek pochodzących z ewidencji gruntów i budynków oraz wydruk mapek. SIP pokazuje także przebieg sieci wodociągowych, telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, ciepłowniczych i gazowych oraz klasy bonitacyjne gleb.

System jest dostępny pod adresem internetowym www.sipwroblew.pl, można go uruchomić również ze strony internetowej gminy – www.wroblew.pl.

T.O.