^ Powrót na górę

 

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Rozmiar tekstu:

powiat
Starostwo Powiatowe w Sieradzu informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Letnie Warsztaty Usamodzielnienia Robinsona 2015 dla osób dorastających w różnych formach pieczy zastępczej w powiecie sieradzkim w okresie od 1 sierpnia do 10 września 2015 r.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwagi można zgłaszać w okresie 7 dni licząc od dnia opublikowania oferty.

Treść oferty realizacji zadania publicznego

T.O.