Pieniądze dla młodych rolników

Rozmiar tekstu:

rolnicy
Komisja Europejska podjęła decyzję o przesunięciu 54 mln euro na polski program wspierający młodych rolników. Jak poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pomoc finansową otrzyma około 2900 osób.

Podczas pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie, przeprowadzonego w maju i czerwcu bieżącego roku, pieniądze otrzymało 11 233 beneficjentów (z 23 444, którzy się o to ubiegali), na tyle bowiem pozwolił limit finansowy. Ponieważ jednak KE przyznała kolejne środki, możliwa będzie pomoc finansowa dla następnych 2900 młodych rolników z listy rezerwowej. – Wsparcie przejmowania gospodarstw przez osoby młode, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, skłonne modernizować i rozwijać swoje gospodarstwa, bez wątpienia przyczyni się do poprawy kondycji polskiego rolnictwa – mówi minister rolnictwa Marek Sawicki.

MRiRW informuje również, że pod koniec sierpnia 2015 r. na wsparcie z tego samego programu będzie mogło liczyć kolejnych 1200 osób, ponieważ Bruksela zgodzi się na przesunięcie niewykorzystanych pieniędzy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

O kwotę 100 tys. na rozwój gospodarstwa rolnego mogą się ubiegać rolnicy do 40. roku życia, posiadający użytki rolne nie mniejsze niż średnia krajowa.

T.O.