^ Powrót na górę

 

 

Nabór do Rady Osób Niepełnosprawnych

Rozmiar tekstu:

powiat
Starosta sieradzki Dariusz Olejnik ogłasza nabór do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Sieradzu. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego. Każdy z podmiotów może zgłosić tylko jednego kandydata.

Dokumenty należy składać w sekretariacie starosty (pl. Wojewódzki 3, I piętro, pokój nr 118) w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, tzn. licząc od piątku 17 lipca.

Treść ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego

T.O.