^ Powrót na górę

 

 

Walne zebranie poszkodowanych przez III Rzeszę

Rozmiar tekstu:

kombatanci
Jan Miłek ponownie został prezesem sieradzkiego zarządu terenowego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Głosowanie odbyło się na dzisiejszym zjeździe sprawozdawczym w sali konferencyjnej siedziby zarządu przy ul. Lokajskiego 1 w Sieradzu. W spotkaniu wziął również udział starosta sieradzki Dariusz Olejnik.

Kierownictwo nad zarządem terenowym stowarzyszenia Jan Miłek objął w kwietniu 2015 r. po niespodziewanej śmierci poprzedniego prezesa Józefa Ropy, wybranego podczas zjazdu w 2010 r. Dziś członkowie stowarzyszenia po raz kolejny jednogłośnie powierzyli mu funkcję prezesa. Oznacza to, że miniony rok działalności ocenili pozytywnie. Formalnie przed głosowaniem zrobiła to także komisja rewizyjna.

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Zarząd Terenowy w Sieradzu liczy obecnie 1846 członków. – Nasze grono jest coraz mniejsze i sytuacji tej nie zmienimy. Jeszcze pięć lat temu, gdy zaczynała się kadencja mojego poprzednika, było nas prawie 2,5 tysiąca. Co prawda pozyskujemy nowe osoby, ale w porównaniu z tymi, którzy odchodzą, jest to niewielki procent – mówi Jan Miłek. Zmniejszająca się liczba członków jest główną przyczyną coraz trudniejszej sytuacji finansowej oddziału. Utrzymuje się on bowiem tylko ze składek członkowskich (25 zł rocznie), wpływów z wpisowego i opłat za wydanie legitymacji. Mimo wszystko bilans finansowy zarządu za lata 2010-2015 jest dodatni.

W 2010 r. sieradzki zarząd stowarzyszenia liczył 2421 członków i z każdym rokiem liczba ta była coraz mniejsza: w 2011 – 2272, w 2012 – 2104, w 2013 – 1973, w 2014 – 1876. W ciągu pierwszego półrocza 2015 grono to stopniało o 30 kolejnych osób. Zarząd obejmuje zasięgiem działania obszar byłego województwa sieradzkiego oraz powiat wieruszowski.

Stowarzyszenie zostało powołane w 1989 r. Skupia osoby, które podczas II wojny światowej zostały przymusowo wywiezione na roboty do III Rzeszy. O status członka mogą się również ubiegać dzieci tych osób, urodzone podczas pobytu rodziców na przymusowych robotach.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8