^ Powrót na górę

 

 

Inwentaryzacja lasów 2015-2019

Rozmiar tekstu:

powiat
Ministerstwo Środowiska rozpoczyna realizację projektu pn. „Wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu w kraju w latach 2015-2019”. Inwentaryzacja rozpisana jest na lata 2015-2019. Obejmie ona wszystkie lasy, również te, które nie są własnością Skarbu Państwa.

Pod koniec czerwca do Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi trafiło pismo z Ministerstwa Środowiska, powiadamiające o planowanym przedsięwzięciu. To przekazało informację do jednostek samorządowych.

Urząd Wojewódzki zwraca się z prośbą do właścicieli lasów niebędących własnością Skarbu Państwa o „umożliwienie pracownikom państwowego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych”.

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

T.O.