^ Powrót na górę

 

 

Opłaty za wydobycie kopalin

Rozmiar tekstu:

powiat
Przypomnienie dla przedsiębiorców prowadzących działalność wydobywczą ze złóż kopalin na terenie powiatu sieradzkiego: 31 lipca mija termin wnoszenia opłat eksploatacyjnych za pierwsze półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, „przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, a w przypadku koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża − uzyskał decyzję inwestycyjną, wnosi opłatę eksploatacyjną ustalaną jako iloczyn jej stawki oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego i pozabilansowego, w okresie rozliczeniowym”. Opłatę należy wnieść dwa razy w roku – do 31 lipca za pierwsze półrocze i do 31 stycznia za drugie półrocze okresu rozliczeniowego.

Obowiązująca obecnie stawka wynosi 57 groszy za tonę wydobytej kopaliny. Opłata wnoszona jest częściowo (60 proc.) do gminy, częściowo (40 proc.) do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przedsiębiorca zobowiązany jest również do złożenia w organie koncesyjnym informacji na temat wydobycia i opłat.

Do pobrania: Wzór druku informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę

T.O.