Medal dla OSP Chojne

Rozmiar tekstu:

chojne
Wicestarosta sieradzki Mariusz Bądzior udekorował sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnem (gmina Sieradz) medalem „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”, przyznanym przez Radę Powiatu Sieradzkiego z okazji 100-lecia jednostki.

Uchwała o przyznaniu OSP Chojne Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej” została podjęta na sesji Rady Powiatu Sieradzkiego w marcu bieżącego roku. Odznaczenie wręczono 15 sierpnia podczas uroczystych obchodów 100-lecia OSP, zorganizowanych na placu przy strażnicy w Chojnem. Zgodnie z ceremoniałem, medal został przypięty na sztandarze. Dekoracji dokonał wicestarosta sieradzki Mariusz Bądzior. Wręczenie odznaczenia poprzedziło wystąpienie przewodniczącego rady Powiatu Henryka Waludy i wiceprzewodniczącego Jana Hankiewicza.

W uzasadnieniu do uchwały podkreślono zasługi OSP w Chojnem dla rozwoju lokalnej społeczności: „Aktualnie na 100-lecie swego bytu i trwania, OSP w Chojnem jest prężną jednostką i z pięknym obiektem lokalowym, służy dla potrzeb straży i dla życia kulturalno-społecznego środowiska wsi. W całym okresie swej działalności straż służyła mieszkańcom w ratowaniu ich życia i mienia. Prowadziła działalność szkoleniową, kontrolną, wspierał uroczystości kościelne oraz świeckie, patriotyczne i kulturalno-sportowe. W szeregach straży integruje się społeczność lokalna pochodząca z różnych środowisk, co jest przykładem wspólnej, bezinteresownej i niezwykle ważnej pracy dla dobra innych. Biorąc powyższe pod uwagę członkowie Kapituły Tytułu Honorowego Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej uznali, że Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnem w pełni zasługuje na przyznanie Tytułu Honorowego Zasłużony dla Ziemi Sieradzkiej”.

T.O.

IMG 5199  IMG 5202

IMG 5234  IMG 5236

IMG 5239  IMG 5258

IMG 5301  IMG 5337

IMG 5369  IMG 5407

IMG 5410  IMG 5413

IMG 5422  IMG 5427