Pierwszy samorządowy PSZOK w powiecie

Rozmiar tekstu:

pszok
W Warcie otwarty został pierwszy w powiecie sieradzkim Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych utworzony przez samorząd.

PSZOK jest miejscem, do którego mieszkańcy gminy mogą przywozić odpady problemowe i wielkogabarytowe, jak opony, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz szkło. Obiekt składa się z rampy wyładunkowej, pod którą znajdują się kontenery na poszczególne rodzaje odpadów.

Samorządy gminne zostały zobligowane do budowy PSZOK-ów znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjętą w 2013 roku. Ustawodawca dał im 3 lata (licząc od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 lipca) na utworzenie takich punktów.

Warcki PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8-18 i w soboty od 8 do 14.

T.O.

1  2

3  4