Nowy skład rady ds. osób niepełnosprawnych

Rozmiar tekstu:

powiat
Starosta sieradzki Dariusz Olejnik powołał nowy skład Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych. Poprzednia rada zakończyła pracę ze względu na upłynięcie 4-letniego okresu kadencji.

Podstawą prawną powołania jest ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (art. 44b, 44c ust. 2 i ust.3) oraz par. 9 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Sieradzu wchodzą:

Krystyna Kopytek – przedstawiciel Gminy Wróblew,

Marianna Sadowska – przedstawiciel Miasta Sieradza,

Janina Romek – przedstawiciel Sieradzkiego Klubu Amazonka,

Jan Kruszyński – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Rejonowy w Sieradzu,

Marek Świerczyński – przedstawiciel Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Sieradzu.

T.O.