^ Powrót na górę

 

 

Pierwsze posiedzenie rady ds. niepełnosprawnych

Rozmiar tekstu:

rada
Starosta sieradzki Dariusz Olejnik wziął udział w pierwszym posiedzeniu nowej Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Wybrano na nim kierownictwo Rady.

Radę nowej kadencji powołał starosta sieradzki na podstawie ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (art. 44b, 44c ust. 2 i ust.3) oraz par. 9 rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Podczas pierwszego spotkania – w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu – dokonano m.in. wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady. Zostali nimi: Marek Świerczyński (przewodniczący; reprezentuje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy w Sieradzu), Janina Romek (wiceprzewodnicząca; reprezentuje Sieradzki Klub Amazonka) i Krystyna Kopytek (sekretarz; reprezentuje gminę Wróblew). Pozostali członkowie Rady to Jan Kruszyński z Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Oddział Rejonowy w Sieradzu i Marianna Sadowska, przedstawiciel Miasta Sieradza.

Do zakresu działania powiatowych rad ds. osób niepełnosprawnych należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, a także opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

T.O.

rada1  rada2