^ Powrót na górę

 

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Rozmiar tekstu:

powiat
Od 5 do 12 października 2015 r. Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu przeprowadzi konsultacje z organizacjami pozarządowymi. Uwagi i opinie zgłoszone podczas konsultacji będą pomocne przy opracowywaniu ostatecznej wersji programu współpracy z tego rodzaju organizacjami na rok 2016.

Konsultacje inicjowane są przez Zarząd Powiatu zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podstawą prawną do przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dyskusji publicznych i włączania społeczeństwa w podejmowanie decyzji w samorządzie jest uchwała Rady Powiatu Sieradzkiego z 30 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Tegoroczne konsultacje będą się odbywać na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 25 września 2015 r.

Z projektem programu można się zapoznać tutaj. W jednym z załączników można ponadto znaleźć formularz do pisemnych uwag. Po wypełnieniu należy go wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Sieradzu – Wydział Spraw Społecznych, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz lub dostarczyć osobiście do WSS – pokój nr 426 na IV piętrze starostwa.

T.O.