^ Powrót na górę

 

 

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu

Rozmiar tekstu:

powiat
Od 1 stycznia 2016 r. Powiat Sieradzki świadczyć będzie nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców regionu. Punkty, w których dyżurować będą prawnicy, zostały wyznaczone wstępnie w czterech szkołach ponadgimnazjalnych i w Starostwie Powiatowym.

Z dniem 1 stycznia przyszłego roku wejdzie w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W art. 6 ust. 1 przepis zastrzega, że „adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem”. Kolejny zapis – art. 8 ust. 1 – mówi, iż „zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie”. Finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się odbywać z „budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom” (art. 19 ust. 1). Na zawarcie porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych powiaty mają czas do końca października 2015 r. (zgodnie z art. 10 i art. 26 ust. 2). Ustawa zakłada utworzenie na obszarze kraju 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu sieradzkiego wyznaczonych zostało wstępnie pięć punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, w budynku internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu oraz w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Błaszkach, Warcie i Złoczewie.

Szczegóły realizacji przez Powiat Sieradzki przepisów ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, dotyczące m.in. godzin otwarcia wymienionych punktów oraz umów z radami adwokackimi i izbami radców prawnych, są w trakcie ustalania.

T.O.