^ Powrót na górę

 

 

Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

powiat
Najbliższa sesja odbędzie się tym razem wyjątkowo w sali konferencyjnej nr 114 i wyjątkowo wcześniej niż zwykle, bo o godz. 10. Radni zbiorą się w najbliższy piątek – 23 października.

Porządek obrad zawiera tylko jedną uchwalę – w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia w budżecie na rok 2016 wkładu własnego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765E ulica Widawska – granica powiatu”.

T.O.