^ Powrót na górę

 

 

Zgłoś kandydata do komisji konkursowej

Rozmiar tekstu:

powiat
Zarząd Powiatu Sieradzkiego zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert. W postępowaniu mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Warunki, jakie powinni spełniać kandydaci, określa uchwała nr 130/2015 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 155/2012 z 19 stycznia 2012 r. w sprawie naboru na członka komisji konkursowej i reprezentowania organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu Sieradzkiego na lata 2012- 2015. Treść uchwały i formularz zgłoszeniowy znajdują się TUTAJ.

Termin zgłaszania kandydatów do udziału w komisjach konkursowych upływa 20 listopada 2015 r.

T.O.