^ Powrót na górę

 

 

Nowe stawki za usuwanie pojazdów z dróg

Rozmiar tekstu:

oplaty
Rada Powiatu Sieradzkiego przyjęła uchwałę w sprawie opłat za usuwanie pojazdów z dróg na terenie powiatu na koszt właściciela i przechowywanie ich na wyznaczonych parkingach strzeżonych w roku 2016.

Wraz z przyjęciem przepisu traci moc analogiczna uchwała z 30 października 2014 r. Ustalone kwoty są kwotami brutto. Stawka za przechowywanie pojazdów obowiązuje za każdą rozpoczętą dobę. Poniżej – dla porównania – zamieszczamy wysokości opłat obowiązujące dotychczas oraz nowe, przyjęte na sesji 29 października.

T.O.

oplaty1