^ Powrót na górę

 

 

Starosta sieradzki w radiowej „Posesji”

Rozmiar tekstu:

radio
Dariusz Olejnik, starosta sieradzki, był gościem audycji radiowej „Posesja” w lokalnej rozgłośni Nasze Radio. Jej tematem były dwie uchwały podjęte na ostatniej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego. Starosta odniósł się też do wyników wyborów parlamentarnych.

Pierwsza sprawa to apteki. 29 października radni powiatowi większością głosów odrzucili uchwałę nakazującą wszystkim aptekom w powiecie pełnienie całodobowych dyżurów. – Sprawa aptek ciągnie się od lat i powraca pod koniec każdego roku przy ustalaniu harmonogramu dyżurów. Sytuacja wydaje się patowa, bo z jednej strony mamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, nakazujący nam zapewnić mieszkańcom powiatu dostęp do aptek przez całą dobę, a z drugiej nie możemy przymuszać aptek, które są przecież prywatnymi firmami, do nieprzynoszących zysku dyżurów całodobowych. Obawiamy się, że właściciele placówek farmaceutycznych, nie mając wyjścia, zwrócą się do Powiatu po rekompensatę za poniesione straty finansowe. Z rozmów, które przeprowadziłem z właścicielami aptek wynika, że nie są oni zainteresowani pełnieniem dyżurów przez całą dobę. Ponadto takie całodobowe dyżury mają sens tylko tam, gdzie jest całodobowa opieka lekarska, a na naszym terenie takową mamy tylko w Sieradzu – wyjaśniał Dariusz Olejnik. Przypomnijmy – uchwała została odrzucona 16 głosami przeciwnymi, przy 4 wstrzymujących się. Nikt nie zagłosował „za”. Nadal więc całodobowe dyżury pełnią dwie apteki w powiecie. Obie znajdują się w Sieradzu.

Drugim tematem sesyjnym, podjętym w audycji, była likwidacja kilku szkół w zespołach szkół ponadgimnazjalnych podległych Powiatowi Sieradzkiemu. Chodzi o technikum uzupełniające dla młodzieży, technikum uzupełniające dla dorosłych, szkołę policealną dla młodzieży na podbudowie programowej szkół dających wykształcenie średnie oraz szkołę policealną dla młodzieży na podbudowie liceum profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, zasadniczą szkołę zawodową dla dorosłych, technikum uzupełniające nr 2 dla dorosłych, uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu, technikum uzupełniające dla dorosłych, zasadniczą szkołę zawodową i szkołę policealną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Męckiej Woli oraz liceum profilowane w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Sieradzu. – Likwidacja tych szkół to czysto kosmetyczny zabieg, bo większość z nich nigdy nie została uruchomiona. Nie likwidujemy niczego, co istnieje i działa – zakończył starosta.

T.O.