^ Powrót na górę

 

 

Dożynki w „Rozkwicie”

Rozmiar tekstu:

1
Działkowcy z Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Rozkwit” w Sieradzu obchodzili święto plonów. W podwójnej roli wystąpił na nich starosta sieradzki Dariusz Olejnik, który został starostą dożynek.

Dożynki rozpoczęła msza święta, celebrowana przez księdza podpułkownika Krzysztofa Pietrzniaka z parafii pw. Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi w Sieradzu. Była to jego druga msza na święcie plonów w „Rozkwicie”, nabożeństwo dożynkowe odprawiał on również rok temu.

Dożynki ogródków działkowych niczym nie różnią się od święta plonów obchodzonego w gospodarstwach rolnych, tyle że ich skala jest mniejsza. Nie zabrakło chleba z tegorocznych zbóż i dożynkowego wieńca. Działkowcy chwalili się tym, co mają najlepszego, a więc przede wszystkim swoimi zbiorami, ale też przypominali trudne momenty walki o swoje ogródki. W ubiegłym roku Platforma Obywatelska przygotowała bowiem projekt ustawy likwidującej rodzinne ogródki działkowe. Zgodnie z tym przepisem, grunty zarządzane przez ROD miałyby przejść we władanie samorządów, głównie gmin. Poseł PO Stanisław Huskowski, pilotujący projekt tej ustawy, tłumaczył wówczas, że celem nowego uregulowania była likwidacja monopolu ROD-ów oraz zwrócenie gruntów pierwotnym właścicielom, czyli Skarbowi Państwa i samorządom. Platforma proponowała likwidację Polskiego Związku Działkowców i przejęcie jego majątku przez Krajowy Fundusz Ogrodowy.

Działkowcy, po zgodnym oprotestowaniu projektu nowelizacji, zaproponowali własną ustawę i w końcu udało im się go przeforsować. Pod koniec grudnia 2013 roku Sejm przyjął ustawę w kształcie proponowanym przez ROD-y. – Ogłosiliśmy zwycięstwo, ale już musimy się przygotować na kolejną mobilizację sił, bo pojawiły się propozycje takiej interpretacji przepisów, która uzna murowane altanki ogrodowe za samowole budowlane. Zbieramy więc podpisy pod petycją, ktorą wyślemy do marszałek Sejmu Ewy Kopacz – mówił prezes ROD „Rozkwit” Piotr Błaszczyk, zwracając się o ponowną pomoc do osób, które wsparły działkowców w walce z niekorzystną ustawą: starosty sieradzkiego Dariusza Olejnika oraz, również obecnej na dożynkach, radnej powiatowej Kazimiery Gotkowicz.

Problemy te nie przysłoniły jednak radości z udanego, kończącego się powoli sezonu działkowego. Właściciele najładniejszych ogródków otrzymali nagrody, ufundowane przez „podwójnego” starostę. Święto zakończyli wspólną biesiadą.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9

10  11

12  13

14  15

16  17