Zjazd Hufca ZHP Sieradz z udziałem starosty

Rozmiar tekstu:

harcerze
Starosta sieradzki Dariusz Olejnik wziął udział w zjeździe Hufca ZHP Sieradz, na którym co cztery lata wybierane są władze hufca. Po tegorocznych wyborach nowym komendantem sieradzkich harcerzy został przewodnik Przemysław Serweta.

W krótkim przemówieniu Dariusz Olejnik podziękował za zaproszenie i zadeklarował – w imieniu sieradzkiego samorządu powiatowego – chęć współpracy z Hufcem ZHP Sieradz. – Samorządy zawsze były przychylne harcerzom i będą przychylne nadal. Jesteśmy otwarci na współdziałanie – mówił starosta.

Nowym komendantem wybrany został Przemysław Serweta, który na stanowisku tym zastąpił Piotra Szczepaniak, pełniącego funkcję od 29 października 2011 r. Wśród swoich największych osiągnięć ustępujący komendant wymienił oddłużenie hufca. – Gdy cztery lata temu rozpoczynaliśmy kadencję, byliśmy 20 tys. zł pod kreską – podsumował Piotr Szczepaniak. Z kolei nowy komendant zapowiedział intensywną pracę na rzecz rozwoju idei harcerstwa wśród uczniów szkół regionu. – Chciałbym też położyć nacisk na szkolenie kadry – powiedział Przemysław Serweta.

Sieradzcy harcerze wybrali też nowy skład komendy. Funkcję zastępcy komendanta ds. organizacyjnych przez cztery najbliższe lata pełnił będzie Ludwik Moczydłowski, zastępcą ds. kształcenia i pracy z kadrą została wybrana Justyna Bartosik, a skarbnikiem – Marta Osiewalska, promocją hufca zajmie się Kamila Majdańska, a programem działania Aleksandra Sokołowska. Przewodniczącą komisji rewizyjnej wybrano Henrykę Przesmycką. Na zjeździe mianowano również szefa Harcerskiej Służby Zabezpieczenia Chorągwi Łódzkiej. Komendant Tomasz Cielucha mianował nim Piotra Lewandowskiego, opiekuna 44. Błaszkowskiej Drużyny Harcerskiej „Parasol”.

W zebraniu wzięli udział przedstawiciele Chorągwi Łódzkiej ZHP: jej komendant Tomasz Cieplucha i pełnomocnik komendanta Hanna Radziszewska.

Zjazd został zorganizowany w Spółdzielczym Domu Kultury w Sieradzu.

T.O.

IMG 1985  IMG 1994

IMG 1999  IMG 2022

IMG 2027  IMG 2064

IMG 2066  IMG 2076

IMG 2101  IMG 2113