Konkurs ofert na poradnictwo prawne

Rozmiar tekstu:

powiat
Zarząd Powiatu Sieradzkiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na prowadzenie w 2016 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przedmiotem konkursu jest prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, w następujących miejscach i godzinach pracy:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, 98-235 Błaszki, pl. Sulwińskiego 31, tel. 43 829 20 88, czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. od 13 do 17, czwartek w godz. od 8 do 12.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, 98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7, tel. 43 820 22 12, czynne: poniedziałek, środa w godz. od 8 do 12, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 12 do 16.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, 98-290 Warta, ul. 3 Maja 29, tel. 43 829 41 21, czynne: poniedziałek – piątek w godz. od 11.30 do 15.30.

Oferty należy składać w terminie do 4 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć TUTAJ.

Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. W art. 6 ust. 1 przepis zastrzega, że „adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem”. Kolejny zapis – art. 8 ust. 1 – mówi, iż „zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie”. Finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się odbywać z „budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom” (art. 19 ust. 1). Na zawarcie porozumień z okręgowymi radami adwokackimi i radami okręgowych izb radców prawnych powiaty miały czas do końca października 2015 r. (zgodnie z art. 10 i art. 26 ust. 2).

Ustawa zakłada utworzenie na obszarze kraju 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

T.O.