^ Powrót na górę

 

 

Konkurs na prowadzenie domu pomocy społecznej

Rozmiar tekstu:

powiat1
Zarząd Powiatu Sieradzkiego przyjął uchwałę w sprawie zlecenia zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na terenie powiatu sieradzkiego”. Realizacja zadania została ustalona na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2020 r.

Jednocześnie Zarząd ogłosił konkurs na realizację tego zadania. Oferty można składać do 7 grudnia br. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3 do godz. 15.30.

Treść uchwały wraz z załącznikami

T.O.