Kształcenie a rynek pracy. Konferencja w starostwie

Rozmiar tekstu:

konferencja
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Sieradzu, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu i Powiatowy Urząd Pracy w Sieradzu zorganizowały konferencję „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy”.

Organizatorzy postawili sobie za cel zbudowanie lokalnej sieci współpracy na rzecz rozwoju edukacji zawodowej i aktywizacji rynku pracy. – Środowiska związane z edukacją zawodową muszą się konsolidować. Szkoła zawodowa, obojętne czy mamy tu na myśli technikum, czy zasadniczą szkołę zawodową, bez pracodawców nie istnieje. Inaczej mówiąc: w procesie kształcenia zawodowego pracodawcy mają kluczowe znaczenie – mówi Ewa Konikowska-Kruk, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która była pierwszym prelegentem. W swoim wystąpieniu opowiedziała o nowych zawodach, które pojawią się już w przyszłym roku oraz przybliżyła nowe regulacje prawne w zakresie praktycznej nauki zawodu. Potem zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w województwie łódzkim zreferowała Katarzyna Pawlata z Regionalnego Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi. Z kolei Piotr Trojanowski, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Warcie odpowiadał na pytanie postawione w tytule swojego wystąpienia: jakiego pracownika oczekuje pracodawca?

W drugim bloku konferencji prelegentami byli przedstawiciele lokalnych placówek oświatowych i instytucji wspierających edukację. I tak Ewa Marciniak-Kulka z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia nauczycieli w Sieradzu opowiadała o problemach w zakresie kształcenia zawodowego na lokalnym rynku pracy. Wystąpienie Anety Jarczyńskiej z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi poświęcone było Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu. Listę prelegentów zamknął Janusz Grochmalski, doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Łodzi Oddział w Sieradzu, który przedstawił ofertę CIiPKZ dla pracodawców.

Ostatnim punktem konferencji był panel dyskusyjny z przedstawicielami kilku dużych firm w regionie: Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, firmy „Wielton” (producent naczep) z Wielunia oraz ZWiK w Warcie.

Słuchaczami wystąpień byli dyrektorzy szkół zawodowych, urzędów pracy i instytucji przygotowujących do wykonywania zawodów z terenu oddziaływania CIiPKZ, WODN i PUP.

Konferencję otworzył wicestarosta sieradzki Mariusz Bądzior, będący jej gospodarzem. Spotkanie zostało zorganizowane w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sieradzu.

T.O.

IMG 2883  IMG 2887

IMG 2890  IMG 2897

IMG 2902  IMG 2933

IMG 2948  IMG 2962

IMG 2968  IMG 2972

IMG 2984  IMG 2987

IMG 3004  IMG 3009

IMG 3013  IMG 3014

IMG 3021  IMG 3029