^ Powrót na górę

 

 

Bezpłatna pomoc prawna w Błaszkach

Rozmiar tekstu:

powiat
Zarząd Powiatu Sieradzkiego rozstrzygnął konkurs ofert na prowadzenie w 2016 r. punktu nieodpłatnej pomocy w Błaszkach. Na ten cel przeznaczona została kwota 59 946 zł.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Błaszkach poprowadzi stowarzyszenie „Pegaz” z Jeleniej Góry. Jego oferta została uznana za merytorycznie najkorzystniejszą.

Na konkurs, dotyczący prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej w Błaszkach, Warcie i Złoczewie napłynęło łącznie 5 ofert od 3 podmiotów: 3 oferty złożyła Fundacja Młodzi Ludziom z Głuchowa, jednak braki formalne spowodowały odrzucenie jej propozycji. Po jednej ofercie złożyły: Stowarzyszenie „Pegaz” z Jeleniej Góry oraz krakowskie „Ars Legis” – stowarzyszenie im. św. Ivo Helory – patrona prawników. Oba stowarzyszenia były zainteresowane prowadzeniem punktu w Błaszkach. Za korzystniejszą pod względem merytorycznym Zarząd Powiatu uznał ofertę podmiotu z Jeleniej Góry. Od 1 stycznia „Pegaz” będzie udzielał porad prawnych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach (pl. Sulwińskiego 31) w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 13-17 i w czwartki w godz. 8-12.

Z powodu nierozstrzygnięcia konkursu na pozostałe 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, Zarząd Powiatu Sieradzkiego 14 grudnia wystąpił do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi i Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, z prośbą o wskazanie radców prawnych i adwokatów, którzy będą udzielać bezpłatnych porad prawnych w Warcie i Złoczewie.

Przypominamy, że 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W art. 6 ust. 1 przepis zastrzega, że „adwokat lub radca prawny udziela nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umowy zawartej z powiatem”. Kolejny zapis – art. 8 ust. 1 – mówi, iż „zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat w porozumieniu z gminami albo samodzielnie”. Finansowanie nieodpłatnej pomocy prawnej będzie się odbywać z „budżetu państwa z części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie dotacji celowej powiatom” (art. 19 ust. 1).

Ustawa zakłada utworzenie na obszarze kraju 1524 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Błaszkach

T.O.