^ Powrót na górę

 

 

Dwa miliony na zabytki w Łódzkiem

Rozmiar tekstu:

zabytki konkurs
Dwa miliony złotych wyniesie przyszłoroczna pula przeznaczona przez Zarząd Województwa Łódzkiego na dotacje wspierające renowację zabytków wpisanych do rejestru wojewódzkiego. Wnioski można składać do 1 lutego 2016 r.

Wnioski o dofinansowanie może składać każdy podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Jeden wniosek może opiewać na kwotę stanowiącą 50 procent całkowitej wartości planowanego zadania, przy czym maksymalna wnioskowana kwota nie może przekraczać 80 tys. zł.

11 stycznia przyszłego roku o godz. 11 w sali 104 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (ul. Piłsudskiego 8, I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące konkursu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Łódzkiego.

T.O.