^ Powrót na górę

 

 

Czwartego stycznia rusza bezpłatna pomoc prawna

Rozmiar tekstu:

prawo
Starostwo Powiatowe w Sieradzu informuje, że 4 stycznia 2016 r. na terenie powiatu sieradzkiego zostanie uruchomionych pięć punktów stałej nieodpłatnej pomocy prawnej. Dwa działać będą w Sieradzu, po jednym w Błaszkach, Warcie i Złoczewie.

Punkty będą funkcjonować na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. Zgodnie z jej przepisami (art. 8 ust. 1), „zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat”.

Art. 4 ust. 1 ww. ustawy mówi, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie:

1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, lub

3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub

4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, lub

5) która nie ukończyła 26 lat, lub

6) która ukończyła 65 lat, lub

7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Na terenie powiatu sieradzkiego bezpłatne porady prawne będą udzielane w następujących punktach:

1. Starostwo Powiatowe w Sieradzu, 98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3, IV piętro, pokój nr 406, tel. 43 822 05 01. Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godz. 8.00-12.00, czwartek, piątek w godz. 11.00-15.00.

2. Internat Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Polna 26, tel. 43 822 15 64. Czynne: poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00.

3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Błaszkach, 98-235 Błaszki, pl. Sulwińskiego 31, tel. 43 829 20 88. Czynne: poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 13.00-17.00, czwartek, piątek w godz. 8.00-12.00.

4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złoczewie, 98-270 Złoczew, ul. Szeroka 1/7, tel. 43 820 22 12. Czynne: poniedziałek, środa w godz. 8.00-12.00, wtorek, czwartek, piątek w godz. 12.00-16.00. Uwaga! Ponieważ Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi nie wyznaczyła jeszcze radców prawnych dla punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Złoczewie, punkt ten będzie czynny tylko w czwartki i piątki (do czasu wyznaczenia przez OIRP radców prawnych).

5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie, 98-290 Warta, ul. 3 Maja 29, tel. 43 829 41 21. Czynne: poniedziałek-piątek w godz. 12.30-16.30.

Powyższe informacje będą się znajdować w zakładce „Bezpłatna pomoc prawna” na stronie internetowej Powiatu Sieradzkiego.

Załącznik: Ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

Informacja na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

T.O.