^ Powrót na górę

 

 

Starosta sieradzki w „Posesji” Naszego Radia

Rozmiar tekstu:

radio
Dariusz Olejnik, starosta sieradzki, był gościem audycji radiowej „Posesja”. Na antenie Naszego Radia podjął temat zamiaru likwidacji Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu.

Temat audycji związany był z uchwałą podjętą na ostatniej sesji Rady Powiatu Sieradzkiego, dotyczącą zamiaru likwidacji ZPWP – placówki prowadzącej zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu.

Udział Dariusza Olejnika w „Posesji” był częścią toczącej się na łamach lokalnych mediów dyskusji na temat przyszłości ZPWP. – Sytuacja tej placówki wynika z problemów finansowych Powiatu. Nie widzimy możliwości dalszego jej prowadzenia, choć – przypominam – likwidacja jednostki nie została jeszcze ostatecznie przypieczętowana. Będziemy szukać możliwości wyjścia z tej skomplikowanej sytuacji, być może uda się znaleźć jakieś rozwiązanie – powiedział Dariusz Olejnik, dodając: – Jako Powiat nie mamy obowiązku prowadzenia tego typu placówki. Jej utrzymywanie przez szereg lat jest efektem dobrej woli kolejnych zarządów. W piśmie, które dostaliśmy z Miasta, podpisanym przez przewodniczącego Rady Miejskiej, znajduje się zapewnienie, że Sieradz proponuje młodym mieszkańcom miasta szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych. Skoro tak, to po ewentualnej likwidacji ZPWP dzieci i młodzież będą miały dokąd się przenieść, by dalej rozwijać swoje zainteresowania – mówił starosta, a na pytanie o zamiary samorządu dotyczące budynku po placówce, odpowiedział: – Nie ma planu sprzedaży tego obiektu. Zostanie on na pewno wykorzystany na cele oświatowe, prawdopodobnie na potrzeby Centrum Edukacji Zawodowej.

Starosta zapowiedział ponadto, że dyrektor ZPWP Izabela Sufleta złoży Zarządowi Powiatu sprawozdanie z czynności podjętych w kierunku zapewnienia placówce pieniędzy na funkcjonowanie. Zaznaczył również, iż jeżeli czynności te zostaną uznane za niewystarczające, umowa menedżerska z Izabelą Sufletą zostanie rozwiązana.

T.O.