^ Powrót na górę

 

 

Postępowanie administracyjne ws. Ceramiki Tubądzin

Rozmiar tekstu:

powiat
Rozpoczęło się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia spółce Ceramika Tubądzin pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego w sieradzkiej Zapuście.

Projekt dotyczy budynku produkcyjno-magazynowego z budynkiem biurowo-socjalnym, salonem sprzedaży, portiernią, wagą najazdową, zbiornikiem wód deszczowych oraz infrastrukturą techniczną (chodniki, drogi, parkingi, place składowe, instalacje zewnętrzne – wodociągowa i deszczowa, kanalizacja sanitarna, wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa, elektryczna i niskoprądowa).

Budowę zakładu produkcyjnego płytek ceramicznych na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sieradzu Zapuście jeszcze w listopadzie ubiegłego roku zapowiedział właściciel Grupy Tubądzin Andrzej Wodzyński. Obiekt zajmie teren prawie 6-5 ha. Jego budowa rozpocznie się na początku 2016 r. (dokładny termin zależy od warunków atmosferycznych). Produkcja ma ruszyć w październiku bieżącego roku.

Osoby zainteresowane tą inwestycją mogą zapoznać się z dokumentacją budowlaną i aktami sprawy. Informacji udziela Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3 (IV piętro, pokój nr 414), od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 13.00.

T.O.