^ Powrót na górę

 

 

Plan transportowy dla powiatu sieradzkiego

Rozmiar tekstu:

transport
Do 15 lutego br. można składać oferty na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu sieradzkiego. Plan należy wykonać w formie tekstowej i graficznej.

Część tekstowa planu powinna zawierać m.in. ocenę i prognozy potrzeb przewozowych z uwzględnieniem lokalizacji obiektów użyteczności publicznej, gęstości zaludnienia obszaru objętego planem oraz dostępności osób niepełnosprawnych do publicznego transportu zbiorowego. W części tekstowej muszą się ponadto znaleźć: określenie przewidywanego finansowania (pod względem źródeł i form) usług przewozowych, zasady organizacji rynku przewozów oraz określenie sposobu organizowania systemu informacji dla pasażerów.

Z kolei część graficzna powinna zawierać rysunek przedstawiający sieć komunikacyjną w granicach obszaru, na którym ma się odbywać przewóz, z zaznaczeniem granic administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, oznaczeniem węzłów przesiadkowych i legendą objaśniającą oznaczenia i symbole.

Oferty należy składać do 15 lutego 2016 r. do godz. 12.00 w Starostwie Powiatowym w Sieradzu, przy pl. Wojewódzkim 3. Ich otwarcie nastąpi w tym samym dniu – 15 lutego o godz. 12.15. Wymagany termin wykonania planu transportowego mija 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowych informacji na temat planu transportowego udziela Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego pod numerem telefonu 43 822 37 79 i za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej.

T.O.