Nauczyciele i uczniowie SOSW na szkoleniu w Belgii

Rozmiar tekstu:

sosw
Sześcioosobowa grupa nauczycieli i uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sieradzu złożyła wizytę w zaprzyjaźnionej szkole podstawowej SAM w belgijskim mieście Deerlijk. Wyjazd został zorganizowany w ramach programu „Erasmus Plus”.

Wiodącym tematem pięciodniowego szkolenia było przeciwdziałanie wykluczeniu spowodowanemu trudnym zachowaniem ucznia. Uczestnicy zajęć poznali metody pracy z uczniem trudnym, wymienili się pomysłami i rozwiązaniami, omówili sposoby radzenia sobie z tego typu problemami, praktykowane w obu zaprzyjaźnionych placówkach oraz przedstawili rozwiązania systemowe przyjęte w Polsce i Belgii.

Uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w zajęciach warsztatowych rozwijających talenty kulinarne, techniczne, sportowe i teatralne. Integracja odbywała się także poprzez wspólny udział w grach, zabawach i konkursach, zgodnie z ideą projektu: „Razem lepiej – przyłącz się do nas”.

Goście z SOSW poznali również oryginalne metody włączania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do życia społecznego: szkołę rolniczo-ogrodniczą, prowadzącą terapię osób niepełnosprawnych i starszych wspólnie z instytucjami pomocowymi oraz system kooperacji uczniowskiej.

T.O./SOSW w Sieradzu

sosw1  sosw2

sosw3  sosw4