^ Powrót na górę

 

 

„Bezpieczne gospodarstwo rolne” po raz 14

Rozmiar tekstu:

konkurs
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizują 14. edycję konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

W konkursie mogą brać udział rolnicy prowadzący indywidualną działalność rolniczą, ubezpieczeni w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli).

Komisje konkursowe oceniać będą:

- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,

- stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,

- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,

- stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,

- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,

- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,

- rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,

- estetykę gospodarstw.

Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31 marca 2016 r. w każdej placówce terenowej KRUS. Szczegóły na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej KRUS.

T.O.