^ Powrót na górę

 

 

Władze samorządowe

Starosta Powiatu Sieradzkiego:

MARIUSZ BĄDZIOR

Wicestarosta Powiatu Sieradzkiego:

KAZIMIERA GOTKOWICZ

Członkowie Zarządu Powiatu Sieradzkiego:

TOMASZ BALIŃSKI

JAN HANKIEWICZ

ARTUR STERNA

Przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego:

OLGA KOŁOSZCZYK

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego:

SYLWIA DĘGA-FRĄTCZAK

JAN KOŁODZIEJCZYK

Skład Rady Powiatu Sieradzkiego:

Baliński Tomasz

Bądzior Mariusz

Bruś Sławomir

Czyżak Andrzej

Dęga Frątczak Sylwia

Gotkowicz Kazimiera

Hankiewicz Jan

Joachimiak Daniel

Kołodziejczyk Jan

Kołoszczyk Olga

Ławniczak Michał

Palma Daniel

Płóciennik Marek

Rojanek Małgorzata

Sterna Artur

Sulgan Maciej

Szewczyk Edward

Terka Michał

Walczak Jacek

Wardęga Grzegorz

Wilczyński Konrad

Wzgarda Michał

Żubrowski Krzysztof

Komisja budżetu i finansów:

Dęga Frątczak Sylwia

Kołodziejczyk Jan

Ławniczak Michał

Płóciennik Marek

Rojanek Małgorzata

Wilczyński Konrad

Wzgarda Michał

Komisja spraw społecznych:

Czyżak Andrzej

Dęga Frątczak Sylwia

Joachimiak Daniel

Wardęga Grzegorz

Sulgan Maciej

SZEWCZYK EDWARD

Komisja spraw gospodarczych:

Bruś Sławomir

Joachimiak Daniel

Kołoszczyk Olga

Sulgan Maciej

Walczak Jacek

Żubrowski Krzysztof

Komisja drogownictwa, komunikacji i spraw obywatelskich:

Kołodziejczyk Jan

Kołoszczyk Olga

Palma Daniel

Płóciennik Marek

Terka Michał

Wzgarda Michał

ŻUBROWSKI KRZYSZTOF

Komisja rewizyjna:

Czyżak Andrzej

Ławniczak Michał

Rojanek Małgorzata

Terka Michał

Wilczyński Konrad

Komisja skarg, wniosków i petycji:

Bruś Sławomir

Palma Daniel

Walczak Jacek

Wardęga Grzegorz

SZEWCZYK EDWARD

Flaga i herb powiatu

Powiaty samorządowe, powołane Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku, a istniejące od początku 1999 roku, mają prawo ustanawiania własnego herbu i flagi. Powiat sieradzki jako pierwszy w regionie łódzkim podjął uchwałę w sprawie ustanowienia herbu – nastąpiło to już na III sesji w dniu 3 grudnia 1998 roku (Uchwała Nr III/II/98). W 2001 roku ustanowiona została flaga powiatu. Te dwa znaki, identyfikujące współczesną „Ziemię Sieradzką" w granicach powiatowych, nawiązują kształtem i barwami do historycznych znaków Ziemi Sieradzkiej i Księstwa Sieradzkiego. Symbole wizualne powiatu – herb, flagi (terytorialna i urzędowa) oraz barwy – są znakami prawnie chronionymi.

Herb powiatu sieradzkiego ukształtowany jest zgodnie ze szczegółowo zdefiniowanymi warunkami autorstwa prof. dr hab. Stefana K. Kuczyńskiego. Opinie pozytywna o herbie podpisał Józef Płoskonka – Podsekretarz Stanu w ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; proponowane w tej opinii poprawki wniósł artysta plastyk mgr Michał Marciniak-Kożuchowski. Dla wizerunku herbu powiatu sieradzkiego przyjęto tarczę o kroju tarczy hiszpańskiej (krawędź dolna zaokrąglona). Wizerunek herbu umieszczony jest w tarczy dzielonej na pół. Na złotym polu tarczy znajduje się połulew o złotych, obrysowanych czarnym konturem pazurach. Na polu czerwonym tarczy znajduje się połuorzeł czarny o złotym dziobie, złotej łapie z pazurami oraz ze złotą przepaską poprzez skrzydło, zakończoną trójliściem koniczynki. Na głowach zespolonych ze sobą zwierząt znajduje się wspólna złota korona z trzema fleuronami.

 

herb

 

Flagę powiatu sieradzkiego zaprojektował artysta plastyk Michał Marciniak-Kożuchowski. Flaga terytorialna składa się z trzech pionowych słupów jednakowej szerokości: dwóch zewnętrznych barwy czerwonej i środkowego barwy złotej. Jednocześnie ustalona flaga urzędowa powiatu zawiera tarczę herbu na fladze terytorialnej.

 

flaga terytorialnaflaga urzedowa

 

Do pobrania: HERB POWIATU SIERADZKIEGO

 

herb powiatu sieradzkiego

Powiat Sieradzki

Powiat sieradzki leżący w centralnej Polsce jest jednym z najbardziej znanych historycznie obszarów o dobrze rozwiniętym rolnictwie i rozwijającym się przemyśle. Posiada cenne walory przyrodnicze, rekreacyjne, wiele zabytków. Ludzi tu mieszkających cechuje duża wrażliwość, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności.