^ Powrót na górę

 

 

Przetarg na remont ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłosił przetarg na wykonanie przebudowy dwóch dróg powiatowych w Sieradzu: ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej. Termin składania ofert mija w poniedziałek 9 maja.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa nawierzchni, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, przebudowa chodnika, przebudowa i budowa zjazdów, budowa zatoki autobusowej, oświetlenia ulicznego, odcinka kanalizacji deszczowej i wykonanie nowego oznakowania na ul. Reymonta oraz wykonanie ścieżki rowerowej i chodnika po obu stronach jezdni, budowa parkingu i oznakowania aktywnego na al. Grunwaldzkiej.

Oferenci mogą się zgłaszać do 9 maja do godz. 9.50. Miejscem składania ofert jest PZD w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3 w Sieradzu, piąte piętro, pokój 515. Oferty zostaną otwarte tego samego dnia o godz. 10.

Inwestycja zostanie zrealizowana ze środków własnych PZD, z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz ze środków Gminy Miasto Sieradz.

T.O.