^ Powrót na górę

 

 

Prawie 119 tys. zł na remont drogi Marianów-Włocin

Rozmiar tekstu:

pzd
Sto osiemnaście tysięcy dziewięćset złotych wynosi kwota pozyskana przez Powiat Sieradzki na remont drogi Marianów-Włocin w gminie Błaszki. Pieniądze te przyznał Zarząd Województwa Łódzkiego przy podziale środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2016 roku.

Przebudowa drogi powiatowej Marianów-Włocin będzie kontynuacją remontu drogi Pipie-Marianów, zakończonego w sierpniu 2015 roku. Prace prowadzono wówczas na 3,7-kilometrowym odcinku drogi prowadzącej z miejscowości Pipie w gminie Brąszewice do Marianowa w gminie Błaszki. Inwestycja kosztowała 717 057 74 zł. Wykonało go Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek. Teraz remont będzie pociągnięty dalej – z Włocina do Marianowa, a dokładnie: do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1709 z Wojkowa do granic powiatu.

Długość planowanego do przebudowy odcinka wynosi 1,8 km. Projekt przewiduje podniesienie parametrów jezdnych przez wzmocnienie podbudowy warstwą tłucznia kamiennego i wykonanie nawierzchni bitumiczno-asfaltowej. Utwardzone zostaną również pobocza. Ponadto na istniejącym w ciągu drogi przepuście założone zostaną stalowe bariery. Łączny koszt tych prac wyniesie 292 252 41 zł. Ich wykonawcą będzie firma „Sidrog” z Domaniewa (w gm. Błaszki). Termin zakończenia remontu mija 17 sierpnia 2016.

Udział finansowy w przebudowie drogi Marianów-Włocin zapowiedziała Gmina Błaszki.

T.O.

pzd mapa