Umowa na remont mostu w Niechmirowie

Rozmiar tekstu:

pzd
Władze Powiatu Sieradzkiego podpisały umowę z wykonawcą przebudowy mostu (na rzece Oleśnicy) na drodze powiatowej w Niechmirowie w gminie Burzenin.

Ze strony wykonawcy robót – firmy „Bud-Trans” z Sieradza – umowę podpisała jej właściciel Maria Karbowiak. W imieniu Powiatu Sieradzkiego podpisy złożyli: starosta Mariusz Bądzior, wicestarosta Marek Kanicki i dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek. Strony spotkały się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Remont mostu w Niechmirowie wraz z drogą dojazdową będzie kosztował nieco ponad 1,5 mln złotych. – Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dotację z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa, w wysokości 50 procent kosztów całkowitych. Wkład własny Powiatu stanowiła też 300-tysięczna dotacja z Gminy Burzenin, na terenie której obiekt się znajduje. Można powiedzieć, że most umiejscowiony jest w strategicznym punkcie powiatowej sieci drogowej, bo droga, na której się znajduje, łączy powiat sieradzki z powiatem wieluńskim – mówi Mariusz Bądzior, starosta sieradzki. Termin realizacji zadania: 17 października 2016 r.

Inwestycja przewiduje m.in. wykonanie grubej izolacji przeciwwodnej i odwodnienia płyty pomostu, naprawę i konserwację dylatacji mostowych, zabezpieczenie antykorozyjne gzymsów, remont schodów skarpowych i naprawę elementów poręczy. Remont obejmie również prawie 2,5 km dróg dojazdowych do mostu.

Jak poinformował dyrektor PZD Robert Piątek, remont mostu będzie się wiązał z utrudnieniami dla kierowców. Na czas przebudowy obiekt zostanie zamknięty i wyznaczone będą objazdy.

O organizacji ruchu na czas przebudowy mostu będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Powiatu.

T.O.

5  6

7  8

1  2

3  4