Remont drogi gminnej z udziałem Powiatu

Rozmiar tekstu:

pzd
W Brzeźniu dobiega końca przebudowa drogi gminnej w ulicy Kościelnej. W inwestycji tej, prowadzonej przez gminę, swój udział finansowy miał Powiat Sieradzki.

Łączny koszt realizacji inwestycji pn. „Przebudowa ul. Kościelnej w Brzeźniu” wyniósł 386 220 zł. Z tego same roboty drogowe (nawierzchnia drogi plus chodniki) pochłonęły 287 820 zł. Pozostałe 98 400 zł to koszt wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej.

Na inwestycję tę złożyło się kilka źródeł finansowania. I tak 70 tys. zł stanowiła dotacja przekazana przez Powiat Sieradzki. O jej przyznaniu zdecydowała Rada Powiatu Sieradzkiego na posiedzeniu 28 sierpnia 2015 roku. Niemal połowę (143 910 zł) całkowitej kwoty przeznaczonej na remont, samorząd gminny Brzeźnia pozyskał z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Kolejne 61 140 zł otrzymał z budżetu Województwa Łódzkiego (Urząd Marszałkowski). Pozostała kwota – nieco ponad 110 tys. zł – pochodzi z gminnego budżetu.

Wykonawcą przebudowy jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych z Czartek pod Sieradzem. Prace są już na ukończeniu. Przyjęty w umowie termin ich zakończenia mija 15 września bieżącego roku.

T.O.

2  3

4  5