Most w Niechmirowie prawie gotowy

Rozmiar tekstu:

pzd1
Dobiega końca remont mostu na rzece Oleśnicy, w ciągu drogi powiatowej nr 1704, w miejscowości Niechmirów (gmina Burzenin). Przebudową objęta jest również droga dojazdowa do obiektu.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w połowie sierpnia, termin zakończenia prac mija 17 października. Wykonawcą jest sieradzkie przedsiębiorstwo „Bud-Trans”.

Obiekt inżynieryjny w Niechmirowie jest największym mostem ze wszystkich 26 znajdujących się na drogach powiatowych w powiecie sieradzkim. Jego długość wynosi 30,5 metra, powierzchnia 242 metry kwadratowe, a nośność 15 ton. Zbudowano go ze zbrojonego betonu, w roku 1952.

Na remont mostu wraz z 2,5-kilometrowym odcinkiem powiatowej drogi dojazdowej Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu pozyskał dotację z subwencji rezerwy ogólnej budżetu państwa, w wysokości 50 procent kosztów całkowitych. Wkład własny Powiatu stanowiła też 300-tysięczna dotacja z Gminy Burzenin, na terenie której obiekt się znajduje. Łączny koszt inwestycji to nieco ponad 1,5 mln zł.

Inwestycja objęła m.in. wykonanie grubej izolacji przeciwwodnej i odwodnienia płyty pomostu, naprawę i konserwację dylatacji mostowych, zabezpieczenie antykorozyjne gzymsów, remont schodów skarpowych oraz naprawę elementów poręczy.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

12  13

14  15

16  17