^ Powrót na górę

 

 

Chodnik w Błaszkach po remoncie

Rozmiar tekstu:

pzd
W Błaszkach zakończyła się powiatowo-gminna inwestycja drogowa pod nazwą „Remont chodnika w ulicy Kościuszki”. Po odbiorze technicznym chodnik służy już mieszkańcom.

Ponad 180-metrowy odcinek wyremontowanego chodnika znajduje się w samym centrum Błaszek, w jednym z najbardziej ruchliwych miejsc. Jego szerokość wynosi 2,5 metra.

Kosztami inwestycji podzieliły się po połowie samorządy Powiatu i Gminy. Łącznie zapłaciły za nią 74 175 83 zł. Zakres zadania obejmował wymianę nawierzchni chodnika, wymianę obrzeży, krawężników, regulację studni teletechnicznych oraz wykonanie pasa zieleni o szerokości metra między chodnikiem i krawężnikiem.

W odbiorze technicznym uczestniczyli przedstawiciele obu samorządów – ze strony Powiatu Sieradzkiego starosta Mariusz Bądzior, radni powiatowi z gminy Błaszki Łukasz Bitner, Lucjan Noweta i Dariusz Mikołajczyk oraz dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Piątek, a ze strony Gminy i Miasta Błaszki burmistrz Karol Rajewski, sekretarz Jacek Walczak (który jest jednocześnie radnym Powiatu Sieradzkiego) oraz radni gminni Bogusław Klimaszewski i Andrzej Wiktorowski. Wykonawcę robót – firmę „Somar-Bruk” z Sieradza – reprezentował jej właściciel Marcin Sosin.

T.O.

2  3

4  5

6  7

8  9