^ Powrót na górę

 

 

Ulica Reymonta oddana do użytku

Rozmiar tekstu:

pzd1
W Sieradzu zakończyła się jedna z największych inwestycji drogowych ostatnich lat: przebudowa ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej. Remont był wspólnym przedsięwzięciem Powiatu Sieradzkiego i Miasta Sieradz, zrealizowanym z udziałem środków pozyskanych z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

– Chciałbym podziękować mieszkańcom tej części Sieradza za cierpliwość, bo prace, a więc i utrudnienia na Reymonta i Grunwaldzkiej trwały dłużej niż pierwotnie zakładaliśmy. Ta przebudowa była ogromnym wyzwaniem logistycznym i organizacyjnym – powiedział starosta sieradzki Mariusz Bądzior podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów, podsumowującego inwestycję.

Obie ulice są drogami powiatowymi. Remont ul. Reymonta został doprowadzony do skrzyżowania z ul. Ludową (droga miejska). Starosta zapowiedział, że w kolejnych latach, w miarę posiadanych środków finansowych i możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego, przebudowa będzie kontynuowana aż do ronda na obwodnicy Sieradza.

PODSTAWOWE INFORMACJE O INWESTYCJI

Nazwa zadania:

– Przebudowa ul. Reymonta i al. Grunwaldzkiej w Sieradzu

Finansowanie:

– Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej – 3 000 000 zł,

– środki własne Powiatu Sieradzkiego – 3 248 226 66 zł,

– środki Gminy Miasta Sieradz – 1 459 348 21 zł,

– całkowity koszt inwestycji: 7 707 574 87 zł.

Wykonawca:

– „Strabag” Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Nadzór inwestorski:

– Nadzór Budowlany i Projektowanie Żuber Stanisław, ul. Powstańców Warszawy 5/16, 98-200 Sieradz

Termin zakończenia prac:

– 15 września 2016 roku

Zakres prac – ul. Reymonta:

– przebudowa istniejącej nawierzchni do szerokości 7 m,

– budowa ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m po stronie prawej od km 0+460 do km 1+860,

– przebudowa istniejącego chodnika od km 0+000 do km 0+460,

– przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

– budowa zatoki autobusowej,

– przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,

– budowę kanalizacji deszczowej,

– usunięcie niezbędnych kolizji z siecią energetyczną, wodociągową i gazową,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Zakres prac – al. Grunwaldzka:

– przebudowa istniejących chodników,

– przebudowa istniejących zatok postojowych,

– przebudowa istniejących chodników na ciąg pieszo-rowerowy,

– przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych,

– wymiana istniejących krawężników,

– wykonanie przykanalików do istniejących wpustów ulicznych,

– budowa nowego parkingu w pasie zieleni na 60 pojazdów między ulicami Jana Pawła II i Jagiellońską,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, w tym oznakowania aktywnego w rejonie przejścia dla pieszych między szkołami podstawowymi nr 9 i 10.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10