^ Powrót na górę

 

 

Drogi gminne w Burzeninie. Opinia Powiatu

Rozmiar tekstu:

pzd

 

Zarząd Powiatu Sieradzkiego pozytywnie zaopiniował zaliczenie kilkunastu dróg położonych na terenie gminy Burzenin do kategorii dróg gminnych. Wymóg wyrażenia takiej opinii nakłada na samorząd powiatowy ustawa o drogach publicznych.

– Chodzi o formalne uregulowanie kwestii własnościowych tych dróg. Dotychczas były to drogi wewnętrzne o mniejszym znaczeniu, znajdujące się na gruntach należących do gminy, ale nie należały do gminnej sieci drogowej – mówi Jarosław Janiak, wójt gminy Burzenin.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, „zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu”. – Podobne zasady obowiązują w przypadku przekazywania dróg między samorządami. Przykładowo, gdybyśmy chcieli przekazać jakąś drogę np. którejś z gmin, musielibyśmy mieć opinie sąsiednich powiatów – wyjaśnia Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.
Opinia została wyrażona uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 13 stycznia 2017 roku. Wyszczególniono w niej drogi zmieniające status na gminny. Są to:

Drogi w Tyczynie

– od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1708E obręb Tyczyn: działki nr 143, nr 139 (do granicy gruntów gminy Sieradz) nr 145 obręb Tyczyn Kolonia: działki nr 235/1, nr 235/2, 242 do drogi powiatowej 1708E.

Drogi w Ligocie

– od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1708E obręb Ligota: działki nr 421 i nr 416, droga bez wylotu,

– od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 480 Burzenin-Sieradz obręb Ligota: działka nr 237, obręb Redzeń I: działka nr 44 do drogi gminnej nr 114201E),

– od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1708E Ligota-Tyczyn obręb Ligota: działka nr 293 do skrzyżowania z drogą Ligota - Redzeń I.

Droga w Antoninie

– od skrzyżowania z drogą gminną 119004E obręb Burzenin: część działki nr 413 obręb Antonin, działki nr 48 i nr 1 obręb Ligota: działki nr 574, nr 511/1 i nr 575 – koniec drogi, grunty gminy Zapolice.

Droga w Biadaczewie

– od skrzyżowania z drogą gminną 114209E obręb Wolnica Grabowska – Wola Majacka: działki nr 314, nr 165, obręb Biadaczew: działka nr 114.

Droga w Prażmowie

– od skrzyżowania z drogą gminną 114206E obręb Prażmów: działka nr 632 do skrzyżowania z drogą gminną 114205E.

Droga Burzenin - Działy - Prażmów

– od skrzyżowania z drogą gminną 114216E (ul. Lipowa w Burzeninie) obręb Burzenin: działka nr 450 obręb Sambórz: działka nr 281 obręb Prażmów: działki nr 879 nr 359 do skrzyżowania z drogą gminną 114205E.

Droga Burzenin - Świerki

– od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1705E obręb Burzenin: działka nr 114 obręb Prażmów: działka nr 880 obręb Strzałki: działki nr 190 i nr 189, obręb Będków: działka nr 313, obręb Świerki: działka nr 122 do skrzyżowania z drogą gminną 114203E.

Droga w Grabówce

– od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717E obręb Grabówka: działki nr 493 i 494 do skrzyżowania z drogą gminną 114212E.

Droga w Szczawnie

– od skrzyżowania z drogą gminną 114211E obręb Szczawno: działki nr 294, nr 268 i nr 364, obręb Majaczewice: działka nr 308 do skrzyżowania z drogą gminną 114205E.

Droga Wola Majacka - Grabówka

– od skrzyżowania z drogą gminną 114211E obręb Wolnica Grabowska – Wola Majacka: działka nr 304 obręb Ręszew: działki nr 120 i nr 121, obręb Grabówka: działka nr 486 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1717E.

Droga w Kamilewie

– obręb Marianów i Kamilew: działka nr 132 do granicy z gruntami gminy Brzeźnio.

Droga w Marianowie

– od skrzyżowania z drogą gminną 114210E obręb Marianów i Kamilew: działka nr 136 do granicy z gruntami gminy Brzeźnio.

Droga w Nieczuju

– od skrzyżowania z drogą gminną 114210E obręb Nieczuj: działka nr 355 do skrzyżowania z drogą gminną 114212E.

Drogi w Kamionce

– od skrzyżowania z drogą gminną 114210E obręb Kamionka: działka nr 259 do skrzyżowania z drogą gminną 114212E,

– od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1718E obręb Kamionka: działka nr 270 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1716E,

– od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1718E obręb Kamionka: działki nr 271, nr 276 (odnoga w kierunku zachodnim do drogi nr 1718E) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1716E.

Droga w Kolonii Niechmirów

– od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1704E (przedłużenie drogi gminnej 114213E w kierunku wschodnim) obręb Niechmirów Kolonia: działka nr 113, obręb Niechmirów: działki nr 399 i 402 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1704E.

Droga Wola Będkowska - Krępica

– od skrzyżowania z drogą stanowiącą własność Powiatu Sieradzkiego (działka nr 288) obręb Wola Będkowska: działka nr 205 obręb Prażmów: działka nr 40, obręb Krępica: działki nr 41, nr 42 Krępica obręb Ligota: działka nr 158 do drogi gminnej nr 114202E.

T.O.