^ Powrót na górę

 

 

Przetarg na wycinkę drzew

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłosił przetarg na sprzedaż drewna z wycinki 107 drzew rosnących przy drogach powiatowych. – W ten sposób pozbywamy się drzew zagrażających bezpieczeństwu w ruchu drogowym – mówi Robert Piątek, dyrektor PZD.

Do sprzedania będzie łącznie 145 metrów sześciennych drewna, pozyskanego z ponad 100 drzew rosnących przy drogach powiatowych w gminach Brzeźnio, Wróblew, Brąszewice i Błaszki. Kupujący dokona ich wycinki na własny koszt, uporządkuje teren po zabraniu drewna i nasadzi młode drzewka liściaste we wskazanych miejscach. Do wycięcia są:

W gminie Brzeźnio (51 szt.)

– robinia akacjowa: 39 szt.,

– klon zwyczajny: 7 szt.,

– jesion wyniosły: 1 szt.,

– lipa szerokolistna: 4 szt.

Cena wywoławcza: 5 400 zł.

W gminie Wróblew (25 szt.):

– topola kanadyjska: 17 szt.,

– robinia akacjowa: 8 szt.

Cena wywoławcza: 3 600 zł.

W gminie Brąszewice (25 szt.):

– topola kanadyjska: 25 szt.

Cena wywoławcza: 3 600 zł.

W gminie Błaszki (6 szt.):

– topola kanadyjska: 6 szt.

Cena wywoławcza: 1 800 zł.

Oferty należy składać w siedzibie PZD w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, pokój nr 515 (V piętro), w terminie do 25 stycznia do godziny 9:50. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

T.O.