^ Powrót na górę

 

 

Podsumowanie kadencji 2010-2014. Drogownictwo

Rozmiar tekstu:

powiat logo
Dobiega końca kadencja Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu Sieradzkiego 2010-2014. Z tej okazji proponujemy podsumowanie inwestycji, inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez powiatowe instytucje w minionym czteroleciu w zakresie drogownictwa, oświaty, opieki społecznej i kultury. Zaczynamy od drogownictwa.

 

2011:

1. Opracowano dokumentację techniczną na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej Gruszczyce-Jasionna.

2. Opracowano dokumentację techniczną dla zadania: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1746E Rzężawy-Stojanów.

3. Wykonano zadanie: Remont ulic powiatowych w mieście Sieradz poprzez ułożenie cienkich dywaników asfaltowych. Zadanie zrealizowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych współudziale Gminy Miasto Sieradz. Długość wyremontowanych ulic: 7 km.

4. Wykonano remont dróg powiatowych poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni dróg: Stawiszcze-Podłężyce (gm. Sieradz), Brzeźnio-Krzaki-Kliczków Mały (gm. Brzeźnio) i Goszczanów-Poprężniki (gm. Goszczanów). Zadanie zrealizowano przy współpracy gmin Sieradz, Brzeźnio i Goszczanów.

5. Wykonano remont drogi gruntowej Łeszczyn-Burdynówka o długości 1.250 mb w gminie Złoczew.

6. Wykonano remont odcinka drogi powiatowej nr 1735E Kalinowa-Gorzałów długości 1.250 m. Zadanie zrealizowano ze środków gminy Błaszki.

7. Wykonano remont odcinka chodnika o długości 70 mb w ulicy Aleja Pokoju w Sieradzu.

8. Wykonano remont nawierzchni drogi poprzez ułożenie cienkiego dywanika asfaltowego w Dzierlinie (gm. Sieradz) o długości 50 mb.

9. Wykonano remont mostu w miejscowości Lary (gm. Klonowa) siłami własnymi Powiatowego Zarządu Dróg. Materiał na most pochodził z rozbiórki mostu na rzece Łużyca w gminie Klonowa.

10. Wykonano spowalniacz ruchu (tzw. szykanę) w Alei Grunwaldzkiej w Sieradzu przy przejściu dla pieszych w okolicy szkół podstawowych nr 9 i 10. zadanie to zrealizowano przy współfinansowaniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

2012:

1. Przebudowano drogę powiatową Złoczew-Broszki-Stolec. Długość przebudowanego odcinka drogi to 1369 m. Zadanie zrealizowano ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przy współudziale gminy Złoczew.

2. Przebudowano drogę powiatową Krąków-Wilkszyce o długości 1.223 m. Zadanie zrealizowano w ramach środków tzw. Dojazdy do pól oraz przy współudziale gminy i miasta Warta.

3. Przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1711E w miejscowości Kliczków Wielki poprzez wykonanie chodnika o długości 539 m. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków finansowych gminy Brzeźnio.

4. Przebudowano przepust w miejscowości Włyń (gm. Warta).

5. Opracowano dokumentację techniczną na zadanie: Przebudowa ciągu dróg powiatowych Goszczanów-Warta, etap I Goszczanów-Poprężniki .

6. Wykonano powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych w gminie Wróblew, droga Buczek-Charłupia Wielka, w Gminie Warta i Goszczanów – droga Poprężniki-Cielce, w Gminie Błaszki – droga Równa-Włocin oraz w Brąszewicach, przy współudziale środków finansowych gmin Wróblew, Błaszki, Warta i Goszczanów.

7. Wykonano remont chodnika w miejscowości Kliczków Mały (gm. Brzeźnio) o długości 192 mb. Całość robót sfinansowała gmina Brzeźnio.

8. Wykonano remont chodnika o długości 367 mb. w ulicy Krakowskie Przedmieście w Sieradzu.

2013:

1. Przebudowano drogę powiatową Złoczew-Broszki-Stolec o długości 1,9 km. Wartość zadania: 1.129.698,15 zł. Zadanie zrealizowano ze środków własnych, rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz gminy Złoczew.

2. Przebudowano drogę powiatową Rzężawy-Stojanów o długości 1,9 km. Wartość zadania – 1.523.165,12 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków z tzw. Dojazdów do pól przy współudziale gminy Goszczanów.

3. Zbudowano nowy most w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Charłupia Wielka. Zadanie zrealizowano przy współudziale środków rezerwy ogólnej budżetu państwa.

4. Przebudowano odcinek drogi powiatowej Cielce-Czartki poprzez wykonanie cienkiego dywanika asfaltowego o długości 1,6 km. Zadanie zrealizowano przy współpracy gminy Warta.

5. Przebudowano drogę powiatową w miejscowości Wągłczew poprzez wykonanie chodnika o długości 348 mb. Zadanie zrealizowano przy współpracy gminy Wróblew.

6. Przebudowano odcinek drogi powiatowej w miejscowości Chojne poprzez wykonanie chodnika długości 105 mb. Zadanie zrealizowano przy współpracy gminy Sieradz.

7. Przebudowano ulice: Kościuszki (długość – 200 mb) , Warszawską (341 mb) i Warcką (85 m) w Sieradzu w ramach rewitalizacji miasta Sieradza.

8. Przebudowano ulicę Kolegiacką (290 mb), została ona zrealizowana w roku 2012.

9. Powierzchniowo utrwalono odcinki dróg powiatowych Tądów-Ustków-Poprężniki (6,3 km), Błaszki-Gruszczyce (5,2 km), Klonowa-Kuźnica Zagrzebska (1,1 km), Brąszewice-skrzyżowanie Czartoria-Godynice (5,4 km), Brzeźnio-Gęsina (5,7 km) i w miejscowości Goszczanów (1,1 km). Zadanie zrealizowano przy współudziale środków gmin Goszczanów, Warta, Brzeźnio.

10. Wyremontowano chodnik w ulicach Piłsudskiego (170 mb), Armii Krajowej (54 mb) oraz Żwirki i Wigury (182 mb) w Sieradzu.

11. Wyremontowano chodnik w miejscowości Ruda (650 mb.). Zadanie zrealizowano przy współpracy gminy Sieradz.

12. Wykonano cienkie dywaniki asfaltowe na obiektach mostowych (643 m2) oraz odcinkach dróg w miejscowościach Goszczanów (1.414 m2) i Kłocko (700 m2). Zadanie zrealizowano przy współpracy gminy Goszczanów i Sieradz.

2014:

1. Przebudowano drogę powiatową Burzenin-Szynkielów (3.840 m). Zadanie zrealizowano w ramach programu Dojazdy do pól przy współudziale gminy Burzenin.

2. Rozbudowano odcinek drogi powiatowej (1,4 km) w miejscowości Dąbrowa Wielka (gm. Sieradz). Zadanie realizowano w ramach NPPDL przy współudziale gminy Sieradz.

3. Przebudowano odcinek drogi powiatowej Błaszki-Sędzimirowice poprzez ułożenie cienkiego dywanika (2,6 km). Zadanie współfinansowane było przez gminę Błaszki.

4. Przebudowano odcinek drogi powiatowej wraz z budową chodnika (469 mb) w miejscowości Rowy (gm. Wróblew). Zadanie współfinansowane przez gminę Wróblew.

5. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Reymonta w Sieradzu.

6. Opracowano dokumentację techniczną przebudowy drogi powiatowej Klonowa-granica powiatu.

7. Wykonano chodnik o długości 230 mb w miejscowości Kliczków Mały przy współudziale gminy Brzeźnio.

8. Wykonano cienki dywanik w miejscowości Brąszewice, ul. Starowiejska (200 mb). Zadanie zrealizowano przy współudziale gminy Brąszewice

9. Wyremontowano nawierzchnię drogi powiatowej (720 mb) miejscowości Jakubice, poprzez ułożenie cienkiego dywanika asfaltowego. Zadanie zrealizowano przy współudziale gminy Warta.

10. Przebudowano odcinek drogi powiatowej (220 mb) w miejscowości Czartoria (gm. Brąszewice) poprzez ułożenie cienkiego dywanika asfaltowego. Zadanie współfinansowane jest przez gminę Brąszewice.

11. Zbudowano zatokę autobusową przy Zespole Szkół w Gruszczycach. Zadanie współfinansowane przez gminę Błaszki.

12. Wyremontowano chodnik (125 mb) w ulicy Cieleckiej w Warcie. Zadanie współfinansowane przez gminę Warta.

13. Wyremontowano przepust w miejscowości Golków (gm. Goszczanów).

14. Przebudowano odcinek drogi powiatowej w okolicach przepustu między miejscowościami Poniatów i Strachanów. Zadanie współfinansowane przez gminę Goszczanów.

15. Wyremontowano chodnik (400 mb.) w ulicy Armii Krajowej w Sieradzu.

16. Wykonano bariery ochronne oraz próg zwalniający w ulicy Warszawskiej w Sieradzu.

17. Ułożono nową nawierzchnię z tłucznia kamiennego na drodze powiatowej Uników-Kamasze (gm. Złoczew, 2,5 km).

18. Wykonano remont odcinka drogi powiatowej w miejscowości Dąbrowa Miętka (gm. Złoczew) o długości 850 m. Zadanie współfinansowane przez gminę Złoczew.

T.O.