^ Powrót na górę

 

 

Powiatowe inwestycje z pozytywną oceną Wojewody

Rozmiar tekstu:

pzd
Oba wnioski, złożone przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu do tegorocznej edycji Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, pozytywnie przeszły ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do merytorycznej.

PZD złożył do PRGiPID wnioski o dofinansowanie dwóch przyszłorocznych dużych inwestycji drogowych: przebudowy ul. Widawskiej w Sieradzu oraz pierwszego etapu remontu ciągu drogowego Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce. W obu swój udział finansowy zapowiedziały samorządy gminne: Miasto Sieradz i Gmina Wróblew. Szacowany koszt inwestycji to odpowiednio 6,3 oraz 7,5 mln złotych.

Z 34 wniosków, złożonych w tym roku do PRGiPID przez samorządy powiatowe województwa łódzkiego, komisja ds. oceny wniosków Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do oceny merytorycznej zakwalifikowała 27. Do 13 listopada 2017 r. komisja ma czas na rozpatrzenie ewentualnych zastrzeżeń i zawiadomienie wnioskodawców. Również do tego dnia ŁUW ogłosi wstępne listy rankingowe.

T.O.