^ Powrót na górę

 

 

Wniosek o dofinansowanie drogi Włyń-Glinno

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg wnioskuje w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi o dofinansowanie przebudowy odcinka drogi Włyń-Glinno w gminie Warta, ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wniosek został złożony 30 stycznia.

Planowana inwestycja obejmie poszerzenie jezdni do sześciu metrów oraz budowę poboczy, odwodnienia i oznakowania. Złożony wniosek jest zgodny z kryteriami podziału środków z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

T.O.