^ Powrót na górę

 

 

Wyjaśnienia w sprawie drogi Włyń-Glinno

Rozmiar tekstu:

pzd
Wokół przebudowy drogi powiatowej Włyń-Glinno w gminie Warta narosło w ostatnim czasie wiele kontrowersji i wątpliwości. Szczegóły przesunięcia środków w budżecie Powiatu z tej inwestycji na drogę Wróblew-Wągłczew, wyjaśnia starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Trzeba zacząć od tego, że nie ma mowy o jakimkolwiek zabraniu środków na remont drogi Włyń-Glinno. Jej stan jest nam dobrze znany, o czym świadczy planowana przebudowa i złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji.

Od połowy 2017 roku, odkąd pracowaliśmy nad budżetem na rok bieżący, planowane było złożenie trzech wniosków o dofinansowanie przebudowy dróg, tzn. Włyń-Glinno, Wróblew-Wągłczew i ul. Widawska w Sieradzu. Kryteria programów pomocowych zdecydowały, że dwie ostatnie drogi złożone zostały do tzw. „schetynówek”, a Włyń-Glinno do tzw. „dojazdów do pól”. Wnioski na „schetynówki” składane są do końca września danego roku, więc zapewnienie środków polega na uchwałach intencyjnych, a wprowadzenie środków do budżetu następuje po ocenie wniosków i otrzymaniu dofinansowania. Z dwóch złożonych wniosków dofinansowanie otrzymała droga Wróblew-Wągłczew, co spowodowało konieczność wprowadzenia jej do budżetu, tym bardziej że otrzymaliśmy pismo z Urzędu Wojewódzkiego, obligujące nas do przeprowadzenia przetargu w pierwszym kwartale bieżącego roku.

Wniosek o dofinansowanie w ramach „dojazdów do pól”, a więc na przebudowę drogi Włyń-Glinno, należy złożyć do końca stycznia danego roku, co powoduje, że środki na to zadanie muszą się znaleźć w budżecie beneficjenta. Dodatkowo w tym przypadku aby złożyć wniosek, należy zabezpieczyć pełne koszty inwestycji, a nie tylko wkład własny, jak w przypadku „schetynówek”.

Wartość przebudowy drogi powiatowej Włyń-Glinno oszacowano na 4.500.000 zł. Zarząd Powiatu poprosił o pomoc finansową Gminę Warta, która na zadanie to przeznaczyła 750.000 zł. Domknięty został montaż finansowy zadania i środki w kwocie 4.500.000 zł zostały zaplanowane w budżecie, mając na uwadze, że otrzymamy zwrot środków w ramach programu w kwocie 1.800.000 zł. Środki te mogłyby być przeznaczone na inne zadania.

W międzyczasie okazało się, że zmieniono kryteria „dojazdów do pól” – w ten sposób, że ograniczono dofinansowanie tylko do 1,5 km drogi. Ta bardzo zła informacja spowodowała, że wniosek o dofinansowanie mógł zostać złożony jedynie na 1,5 km drogi, co uczyniliśmy w dniu 30 stycznia 2018 roku.

Biorąc pod uwagę konieczność wprowadzenia zadania Wróblew-Wągłczew, którego dofinansowanie wynosi w sumie 5.000.000 zł oraz środki, które pozostały na zadaniu Włyń-Glinno, dokonanie zmian w budżecie umożliwiło pozyskanie wszystkich możliwych środków zewnętrznych.

W uzasadnieniu do uchwały o zmianie budżetu zapisano, że Powiat Sieradzki zrobi wszystko co będzie możliwe, żeby pozostała część drogi, już bez dofinansowania zewnętrznego, była wykonana. Obecnie oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargów dotyczących inwestycji Powiatu, a każde zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na przebudowę pozostałej części drogi Włyń-Glinno. Dodatkowo wystąpiliśmy również z prośbą o zwiększenie dofinansowania do Gminy Warta. Jeśli wszystkie wspomniane środki umożliwią stworzenie realnego montażu finansowego, realizacja całego, planowanego jeszcze w ubiegłym roku zadania nastąpi do końca 2018 roku.

Mariusz Bądzior

Starosta Sieradzki