^ Powrót na górę

 

 

Przetarg na drogę Wróblew-Wągłczew

Rozmiar tekstu:

pzd1
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłosił przetarg na inwestycję pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce etap I”. Zostanie ona zrealizowana z udziałem środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Termin wykonania zamówienia mija 31 października 2018 r. Oferty należy składać w PZD w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, pokój nr 515, w terminie do 1 marca 2018 do godz. 9:50. Ich otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 10:00.

Zakres robót obejmie:

– wykonanie jezdni o szerokości 7 i 6 m,

– wykonanie kanalizacji deszczowej,

– wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych w obszarze szkół w miejscowościach Wróblew i Wągłczew,

– przebudowę istniejących włączeń do dróg gminnych,

– wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych,

– wykonanie chodników,

– wykonanie poboczy z destruktu asfaltowego,

– wykonanie oraz odtworzenie istniejących rowów odwadniających,

– przebudowę przepustów pod zjazdami,

– przebudowę przepustów pod koroną drogi,

– usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną.

T.O.