^ Powrót na górę

 

 

Przetarg na remont drogi Glinno-Włyń

Rozmiar tekstu:

pzd
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu ogłosił przetarg na II etap remontu drogi Glinno-Włyń w gminie Warta. Pierwsza część inwestycji (2,1 km od granicy z powiatem poddębickim) została zrealizowana w ubiegłym roku.

Zgodnie z zeszłoroczną zapowiedzią, w tym roku Powiat Sieradzki przebuduje drugą część drogi biegnącej od granicy powiatu do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 710. II etap remontu obejmie odcinek o długości prawie 2,5 km.

Inwestycja będzie finansowana z trzech źródeł: z budżetu Powiatu Sieradzkiego, ze środków samorządu Województwa Łódzkiego z tzw. dojazdów do pól (z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych) oraz z budżetu Gminy i Miasta Warta.

Oferty należy składać w siedzibie PZD w Sieradzu – pl. Wojewódzki 3, pokój 515 (V piętro) do 3 kwietnia do godz. 9:50. Tego samego dnia nastąpi ich otwarcie. Termin realizacji inwestycji mija 30 września 2019 r.

T.O.