Nowa droga łącząca powiaty

Rozmiar tekstu:

pzd
W powiecie sieradzkim został wyremontowany kolejny ważny odcinek drogi. Na obrzeżach powiatu, gminy Brąszewice i województwa łódzkiego Lasy Państwowe oddały do użytku ponad 1600-metrowy odcinek drogi o nawierzchni betonowej Grabostaw-Fajum, łączący jednostki administracji samorządowej i leśnej.

Jest to leśna droga pożarowa, leżąca w leśnictwie Orły na terenie nadleśnictwa Złoczew. Jest ona intensywnie użytkowana (głównie przez mieszkańców gminy Brąszewice) jako droga publiczna. – Lokalna społeczność, mieszkająca na zachodnim krańcu naszego powiatu, w dużej części uczy się i pracuje w sąsiednim powiecie kaliskim i tak naprawdę ściślej związana jest właśnie z nim niż z regionem sieradzkim. Są oni jednak mieszkańcami powiatu sieradzkiego i każda inwestycja zwiększająca ich bezpieczeństwo jest dla mnie szczególnie ważna – powiedział starosta sieradzki Mariusz Bądzior podczas spotkania podsumowującego inwestycję. Wzięli w nim udział również Tomasz Baliński, członek Zarządu Powiatu Sieradzkiego i Robert Piątek, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu.

W gronie samorządowców otwierających drogę znaleźli się również włodarze gmin Błaszki (burmistrz Piotr Świderski) i Brąszewice (wójt Karol Misiak). Administrację leśną reprezentowali m.in. Dariusz Pieniak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi oraz Edward Janusz, nadleśniczy Nadleśnictwa Złoczew. Uroczystego poświęcenia inwestycji dokonał biskup kaliski dr Edward Janiak.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” z Piotrkowa Trybunalskiego. Koszt robót wyniósł prawie 1,5 mln zł.

T.O.

1  2

3  4

5  6

7  8

9  10

11  12

13  15

16  17