^ Powrót na górę

 

 

Dokumentacje na remonty dróg powiatowych

Rozmiar tekstu:

pzd1
Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu zleci w tym roku opracowanie dokumentacji na remont dróg Bartochów-Tubądzin i Męka-Ruda. Obie mają duże znaczenie dla ruchu samochodowego, nie tylko lokalnego.

Ponad 4-kilometrowa droga z Bartochowa do Tubądzina ma w tej chwili nawierzchnię tłuczniową. Inwestycja obejmowałaby więc budowę praktycznie nowej drogi asfaltowej wraz z podbudową, a także jej poszerzenie. Zadanie obejmie odcinek od końca wsi Bartochów (wzdłuż zabudowań należących do Bartochowa Kolonii) do drogi asfaltowej, kończącej się obecnie przy pierwszych domach w Tubądzinie.

Droga Bartochów-Tubądzin ma obecnie charakter lokalny, jednak po przebudowie może ona zyskać na znaczeniu jako alternatywa dla drogi powiatowej biegnącej przez Kościerzyn, łączącej dwie drogi krajowe nr 83 i 12.

Z kolei Męka-Ruda to droga biegnąca od skrzyżowania z ul. Uniejowską (czyli z drogą wojewódzką) w kierunku Kamionacza. Planowany zakres robót obejmie m.in. dokończenie chodnika w Rudzie i poszerzenie jezdni. Odcinek ten, liczący nieco ponad 4 km, jest ważny również z turystycznego punktu widzenia – jego przebudowa była kiedyś elementem projektu zagospodarowania turystycznego rzeki Warty i zbiornika Jeziorsko.

Obie dokumentacje będą podstawą do składania wniosków o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w latach przyszłych. Udział finansowy w inwestycjach zadeklarowały już samorządy gmin, przez które przebiegają planowane do przebudowy drogi, tzn. Warta, Wróblew i Sieradz.

T.O.