^ Powrót na górę

 

 

Przetarg na remont chodnika w Złoczewie

Rozmiar tekstu:

pzd1
Do 4 lipca 2019 r. (do godz. 9:50) Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu przyjmuje oferty w przetargu na remont chodnika na ul. Burzenińskiej w Złoczewie. Na przeprowadzenie robót wykonawca będzie miał czas do 30 września 2019 r.

Oferty należy składać w zamkniętych opakowaniach, opatrzonych informacją „Przebudowa drogi powiatowej ulicy Burzenińskiej w Złoczewie poprzez remont chodnika. Nie otwierać przed dniem 04.07.2019 r., godz. 10:00”.

Otwarcie ofert nastąpi 4 lipca o godz. 10:00 w siedzibie PZD – pl. Wojewódzki 3, pokój 519.

T.O.